El Joc d’Eduioga fomenta valors i hàbits posturals sovint oblidats.

Una manera fàcil i divertida de conéixer el ioga. Un joc de ioga, una eina per l’aprenentatge.

Un joc per jugar a l’aire lliure! Bo per la ment i pel bon estat físic i anímic.

Hi ha dos nivellS: Eduioga i Eduioga2

Ideat i produïut per unes noies de Girona. Traduït al castellà i al francès.