QUI SOM


Amadeu Lleopart Costa (Tona, 1963) és pedagog i mestre. Ha treballat en educació primària (1986-1989), formació de persones adultes (des del 1983), formació permanent de mestres (des del 1989) i treball personalitzat amb alumnes (des del 1990, amb l’obertura de l’Aula). També ha gestionat –o cogestionat– projectes diversos i equips de treball de l’Ajuntament de Tona (mandat 2019-2023, com a regidor d’Educació, Cultura i Patrimoni, i alcalde). És autor, entre d’altres, del llibre Aprenentatge gradual de la lectoescriptura. Eines per a l’ensenyament, la reeducació i el reforç (Lebón, Barcelona, 2013) i d’articles de contingut educatiu. També ha publicat llibres i materials diversos de caràcter divulgatiu o literari.

Roser Tió Puntí (Santa Eulàlia de Riuprimer, 1963) és mestra. Va treballar durant nou anys de mestra d’educació infantil a l’escola bressol Niu d’Infants, de Centelles, servei que va dirigir del 1995 al 1997. Durant alguns anys va ser docent de l’escola a casa Creant. És la responsable de la botiga d’Eines per Aprendre des que va ser oberta (el 2004).

Anna Preseguer Llorens. Amb 17 anys, quan estudiava C.O.U., vaig començar a fer classes personalitzades a alumnes amb dificultats d’aprenentatge en les Matemàtiques, la meva gran passió. Vaig estudiar la llicenciatura de Psicologia (Universitat Autònoma de Barcelona, Itinerari Psicologia Clínica) per a poder ajudar als infants, joves, adults i famílies a tenir una millor salut mental. Estic col·legiada al Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya (COPC) des del 2005.

Em vaig formar en l’itinerari de Psicologia Clínica per a poder atendre a persones amb trastorns mentals així com també per a poder ajudar a qualsevol persona a gestionar millor situacions estressants que tots ens podem trobar al llarg de la  vida.  Utilitzo, sobretot, la teràpia cognitiu – conductual: la que treballa, de manera bàsica, amb pensaments, emocions i conductes.

Realitzo també teràpia familiar i teràpia de parella.

A nivell de sessions personalitzades, el gener del 2005 vaig començar a treballar a Eines per Aprendre, on he crescut com a psicòloga i professora. El curs 2008-2009 vaig  cursar i superar el C.A.P. (Certificat d’Aptitud Pedagògica, dos cicles de Formació del Professorat) a l’Institut de Ciències de l’Educació (Universitat Autònoma de Barcelona), en la modalitat de Llengua i Literatura Catalanes, una altra de les meves passions, per tal de seguir formant-me.  El C.A.P. m’ha aportat, d’una banda,  coneixements en relació als   fonaments psicopedagògics, a la legislació i a l’organització escolar;  i de l’altra, he adquirit més aptituds didàctiques, d’orientació i d’innovació escolar.

Als meus alumnes, que son de totes les edats,  els dic sempre dues premisses bàsiques: aquí venim a aprendre i a passar-nos-ho bé, perquè amb l’experiència de 23 anys fent sessions personalitzades amb alumnes sé que si ens ho passem bé, el treball és molt més fructífer. Col·laboro amb mestres, docents, professors, pares i mares perquè considero que la coordinació entre tots els agents educatius és fonamental.

Als pacients que necessiten ajuda psicològica professional els poso a l’abast les eines de la teràpia cognitiu – conductual, de manera bàsica i prioritària; però també utilitzo la teràpia sistèmica – sobretot en mediació familiar-  i la teràpia del Mindfulness. Estic en coordinació amb els EAPs (Equip d’Assessorament Psicopedagògic), els CSMIJ (Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil), psicòlegs col·legiats i psiquiatres.

M’agrada molt i trobo absolutament necessari posar-se al dia en quant als coneixements de Psicologia, perquè per atendre adequadament la salut mental de les persones, és bàsic i imprescindible tenir una formació científica.

Aules amb sessions personalitzades